اطلاعیه در خصوص کد شناسه استادان

به اطلاع کلیه ی اعضای محترم هیات علمی تمام وقت، نیمه وقت و حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی که تقاضای خود را جهت دریافت کد شناسه در این سامانه به ثبت رسانده اند می رساند که تخصیص کد شناسه پس از تایید اطلاعات و مدارک ثبت شده در سامانه توسط حوزه معاونت آموزشی واحد متبوع و ارسال آن به امور هیات علمی سازمان مرکزی دانشگاه صورت می پذیرد و نتیجه از طریق همین سامانه در صفحه شخصی شما به اطلاعتان خواهد رسید.

اطلاعیه در خصوص ورود به سامانه

اعضای محترم هیات علمی از این پس می توانند با کد ملی خود به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه خود به عنوان رمز عبور وارد سامانه شوند. بعد از اولین ورود به سامانه از شما خواسته می شود که رمز عبور خود را تغییر دهید. پیشنهاد می شود رمز عبور مناسبی را در نظر بگیرید تا اطلاعات و اسناد شما از دسترس سودجویان دور بماند.