لزوم ارسال مجوز تدریس اساتید گروه معارف اسلامی(دروس عمومی):

مدرسین محترم دروس عمومی گروه معارف اسلامی دانشگامی دانشگاه آزاداسلامی به استناد نامه شماره 3785/35 مورخه 1396/05/15 مدیر کل محترم هیات علمی ، لازم است در اسرع وقت نسبت به ارسال تصویر مجوزهای تدریس معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها اقدام نموده و مدیران محترم گروههای معارف واحدهای دانشگاهی موظفند نسبت به بررسی و تائید مدارک ارسالی اقدام نمایند. بر اساس مفاد نامه فوق ، تدریس دروس فوق الذکر از نیمسال اول 97-96 برای مدرسینی که مجوزهای مربوطه را بارگذاری نکرده باشند، امکان پذیر نخواهد بود.

  دریافت متن کامل نامه شماره 35/3785 

اطلاعیه در خصوص ورود به سامانه

اعضای محترم هیات علمی از این پس می توانند با کد ملی خود به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه خود به عنوان رمز عبور وارد سامانه شوند. بعد از اولین ورود به سامانه از شما خواسته می شود که رمز عبور خود را تغییر دهید. پیشنهاد می شود رمز عبور مناسبی را در نظر بگیرید تا اطلاعات و اسناد شما از دسترس سودجویان دور بماند.