اطلاعیه مهم
در صورت همکاری مدرسین محترم حق التدریس در نیمسال دوم 95-94 در یکی از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس لیست ذیل امکان درخواست کد شناسه تدریس وجود دارد و می توانند در سامانه وارد شده و ثبت درخواست نمایند. مشاهده لیست

دانشگاه آزاد اسلامی

 بازگشت به صفحه اصلی